to dart

Thursday, August 30, 2018

Walang Silbi ang haba at laki ng Sandata kung Malambot pagdating sa kama! 🀣 🀣 WALANG SILBI ANG HABA AT LAKI NG SANDATA KUNG MALA...